Polski English

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI „ABAS” KRYSTYNA MĄDROWSKA Z SIEDZIBĄ W RYBNIKU UL. ŁONY 8 (RODO)
 

POŚREDNIK KRYSTYNA MĄDROWSKA (licencja zawodowa nr 5807) jest Administratorem danych osobowych w firmie POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI „ABAS”.

Otrzymane od Państwa informacje stanowiące dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności pośrednictwa podejmowanych na Państwa życzenie, a także w ramach wykonywania obowiązków wynikających z realizacją Umowy Pośrednictwa.

POŚREDNIK KRYSTYNA MĄDROWSKA przekazywał będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. Notariuszom, Urzędom, organom skarbowym) oraz innym wyłącznie w zakresie realizacji Umowy Pośrednictwa.

Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez POŚREDNIKA KRYSTYNĘ MĄDROWSKĄ w związku z realizacją Umowy Pośrednictwa.

Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy prawa.

Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami POŚREDNIKA KRYSTYNĘ MĄDROWSKĄ, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: abas@abasnieruchomosci.pl.

Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami POŚREDNIKA KRYSTYNY MĄDROWSKIEJ, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie podane przez Pośrednika informacje nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego